ΚΑΒΑ ΚΑΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΦΜ:801810776

ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ.ΓΕΜΗ:163782703000

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 403546

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ:

ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΦΥΡΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ Κ.Α.Δ.: 46341000

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 5.000,00

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΦΥΡΑΣ: κεφαλαιακή εισφορά αξίας 5.000,00 X (100%) ευρώ έλαβε 50 X (100%) μερίδια
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλ: 6983268545

Email: kavakapaofficial@gmail.com

Webpage: kavakapa.gr

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΤΟΥ 7, Τ.Κ. 11745, ΑΘΗΝΑ